Impressum

ARBAprocessing GmbH
Taubenstrasse 33-43
D-48282 Emsdetten
Niemcy
tel. +49 (0) 25729603000
fax +49 (0) 25729603053
info@arba-processing.com


Zarząd:

Dirk Then
Ferdinand Hartmann
Alexander Röhrs

Siedziba: Emsdetten
KRS: HRB10752
EU NIP: DE 284799973

Schwarte Jansky GmbH
Neuhofenstraße 35
A-4810 Gmunden
Austria
tel. +43 (0) 7612745230
fax +43 (0) 76127452349
office@schwarte-jansky.at

Zarząd:

Dirk Then
Dirk Hollstein
Alexander Röhrs

Siedziba: Gmunden
EU NIP: ATU 22080405

Schwarte-Milfor Sp. z o.o.
ul. BoWiD 9L
75-209 Koszalin
Polska
tel. +48 943489670
fax +48 943418516
office@schwarte-group.com


Zarząd:
Dirk Then
Albert Wawrzyniak

Siedziba: Koszalin
EU NIP: PL 6692124832

Prawa autorskie
Copyright 2011 ARBAprocessing GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści na stronie ARBAprocessing GmbH (teksty, zdjęcia, grafiki, pliki video, animacje, jak również ich pozycjonowanie itp.) podlegają ochronie praw autorskich i innym ustawom dotyczącym ochrony danych. Ochrona prawna dotyczy także banków danych i podobnych instytucji. Upublicznione treści służą jedynie zgodnemu z przeznaczeniem przeglądaniu w internecie. Treści niniejszej strony internetowej nie mogą być powielane, upubliczniane, zmieniane, czy udostępniane osobom trzecim, w formie naruszającej prawa autorskie, bez wyraźnej, pisemnej zgody ze strony ARBAprocessing GmbH. Wszelkie znaki markowe umieszczone na stronie ARBAprocessing GmbH, o ile nie umieszczono stosownej informacji, są objęte ochroną prawną.

Gwarancja
Wszystkie dane dotyczące oferty internetowej zostały dokładnie sprawdzone. Dokładamy starań, aby informacje dotyczące oferty były ciągle rozszerzane i aktualizowane.  Nie możemy jednak przejąć gwarancji co do kompletności, poprawności i ostatniej aktualizacji tych informacji. ARBAprocessing GmbH publikuje wszelkie treści jedynie w celu informacyjnym, bez jakiegokolwiek zapewnienia, czy gwarancji. ARBAprocessing GmbH nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogły powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego użytkowanie niniejszej strony internetowej, o ile nie są one wynikiem umyślnego, lub rażącego zaniedbania ze strony ARBAprocessing GmbH.

Ochrona danych

ARBAprocessing GmbH poważnie traktuje ochronę danych osobowych, takich, jak: nazwisko, adres, numer telefonu, czy adres e-mail. Bez Państwa zgody, nie pozyskujemy za pomocą strony internetowej żadnych danych osobowych. Tylko Państwo mogą zadecydować, czy te dane zostaną nam przekazane, np. w ramach  rejestracji, zapytania itp. Państwa dane zostaną w takim wypadku wykorzystane zasadniczo do odpowiedzi na Państwa pytania, lub udostępnienia Państwu informacji specjalnych lub ofert. ARBAprocessing GmbH gwarantuje, że Państwa dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim, odsprzedane, ani w żaden inny sposób wprowadzone na rynek.