Wysoki stopień bezpieczeństwa, małe wymogi przestrzenne: systemy do transportowania próbek Schwarte Jansky.

Bottle-Drive

 Bottle-Drive jest w najwyższym stopniu skompaktowanym systemem transportu pojemników z próbkami, przewidzianym dla koszy z probówkami, zajmującymi możliwie najmniejszą powierzchnię, umożliwiającym jego zastosowanie w kabinie poboru mleka. Szczególnie małe skrzynie na próbki wymagają jedynie niewielkich nakładów na chłodzenie i wyróżniają się swoją niewielką wagą. System posiada zintegrowany czytnik kodów paskowych. 

Monotrans

Monotrans jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku niewielkiej ilości miejsc odbioru mleka i umożliwia zastosowanie szczególnie małych szafek na próbki. Prosta mechanika fukcjonuje bez prac nastawczych i zapewnia niezawodny transport probówek. System posiada zintegrowany czytnik kodów paskowych. Możliwe jest także alternatywne zastosowanie systemów RFID. 

Ręczny pobór próbek

  • Redukuje wszystkie komponenty do minimum
  • Prowadzenie pojemników na próbki, do wyboru - za pomocą dźwigni ręcznej, lub bardziej komfortowo - wciągnikiem hydraulicznym  
  • Możliwość wielokrotnego napełniania, dzięki pompom układu próbkującego 
  • Łatwe mycie i konserwacja 
  • Wymiana węża układu próbkującego przy mniejszej ilości uchwytów