Optimate

 Optimate oferuje przejrzystą i przyjemnie "uporządkowaną" kabinę. Te urządzenie pomiarowe jest idealnie dostosowane do poboru także mniejszych ilości produktu, ponieważ podczas całego procesu zasysania, tj. poboru, nieprzerwanie wytwarzana jest próżnia. We współdziałaniu z systemem poboru próbek MITEX III, Optimate przekonuje do siebie niskimi kosztami konserwacji, ponieważ wymianie podlegają jedynie uszczelki.

Na marginesie: Optimate jest niezawodną bazą dla naszego pionierskiego rozwiązania kompleksowego OSM.

Właściwości:

  • Technika próżniowa
  • Ochrona przed zassaniem
  • Układ próbkujący (Sampler)