Mniej wysiłku, więcej bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania techniczne służą Państwa korzyści.

 Systemy zapisu danych firmy Schwarte Jansky służą w pełni zautomatyzowanej, legalizowanej rejestracji ilości mleka i stanowią wybiegający w przyszłość układ bezpieczeństwa, wspomagający rozpoznawanie dostawców i przyporządkowanie probówek. 

Zaufajcie Państwo naszym niezawodnym rozwiązaniom zarządzania danymi za pomocą nowoczesnych technologii, jak trandponder, czy GPS, oraz systemom przenoszenia danych przez sieć W-LAN, GSM, GPRS lub drogą radiową krótkiego zasięgu. Obsługiwane formaty danych, to m.in. TDL i ADIS-ADED. Dzięki naszym systemom zapisu danych pozostaną Państwo zawsze na bieżąco z nowoczesną techniką.