Pecyzyjna praca w drodze. Z systemem rejestracji danych marki Schwarte Jansky.

Proszę postawić na nowoczesne zarządzanie danymi, dla lepszej wydajności i bezpieczeństwa w drodze. Nasze systemy zapisu danych służą do w pełni zautomatyzowanej, legalizowanej rejestracji ilości mleka, jak również identyfikacji dostawcy i przyporządkowania pobranych próbek. 

Proponujemy Państwu niezawodne zarządzanie danymi, za pomocą systemu elektronicznej ewidencji danych i bezpiecznej identyfikacji dostawców i próbek. 
Wyposażenie obejmuje nowoczesne technologie, takie, jak identyfikacja dostawców za pomocą transpondera lub GPS, przesył danych za pomocą sieci W-LAN, GSM, GPRS lub drogą radiową o krótkim zasięgu, oraz formaty danych - TDL i ADIS-ADED.