Image

SCHWARTE JANSKY – LIDER TECHNOLOGICZNY Z TRADYCJAMI

SCHWARTE JANSKY - nazwa ta stała się już niemal synonimem dla oznaczenia delikatnego i higienicznego transportu płynnych środków do spożycia oraz innych substancji wrażliwych. Jako lider na rynku oraz w segmencie technologicznym już od ponad 75-lat zajmujemy się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie poboru i transportu mleka. I to na najwyższym poziomie technicznym. Naszą ofertę uzupełniają produkty do transportu piwa oraz innych wrażliwych substancji płynnych, a także do transportu substancji podlegających utylizacji. Począwszy od budowy pojazdów, poprzez najnowocześniejsze instalacje technologiczne, aż po własne systemy przetwarzania danych. Oferujemy pełne spektrum systemów technicznych. Nasz program obejmuje produkty dla każdego rodzaju zastosowań: od atrakcyjnych cenowo rozwiązań bazowych dla średnich firm z regionu lub nowych firm na rynku, po dedykowane instalacje klasy premium dla międzynarodowych dużych przedsiębiorstw. Ponad 420 pracowników w zakładach w Niemczech, Polsce i Austrii nieustannie pracuje nad umocnieniem naszej obecności na rynkach międzynarodowych.

POSSEHL: NIEZAWODNY PARTNER SCHWARTE JANSKY

SCHWARTE JANSKY jest częścią POSSEHL Mittelstandsbeteiligungen GmbH, w skrócie PMB, z siedzibą w Lubece. Jako inwestor nastawiony na działania długookresowe, nieprowadzący krótkookresowych strategii sprzedaży, PMB jest silnym i rzetelnym partnerem dla SCHWARTE JANSKY. Jako spółka zależna L. Possehl & Co. mbH PMB kieruje się hanzeatycką tradycją handlową, której korzenie sięgają już ponad 170 lat wstecz, niezmiennie stoi na stanowisku, że fundamentem zdrowej gospodarki także w przyszłości jest silna klasa średnia. Na chwilę obecną należy do PMB dziewięć przedsiębiorstw średniej wielkości osiągających łącznie obroty roczne w wysokości ok. 210 mln EUR i zatrudniających blisko 1000 pracowników. Spółka SCHWARTE JANSKY oraz inne podmioty zależne działają przy tym w obrębie grupy w sposób całkowicie samodzielny, czerpiąc zarazem korzyści z wzajemnej wymiany oraz z wieloletniego doświadczenia POSSEHL w zakresie innowacji. PMB udziela swoim firmom dużego wsparcia w celu sprostania wyzwaniom przyszłości oraz promuje aktywnie działania innowacyjne oraz rozwój nowych kompetencji. PMB nie jest notowana na giełdzie, nie korzysta także z finansowania ze strony inwestorów prywatnych, lecz jako spółka córka grupy POSSEHL pozostaje finansowo w pełni niezależna. Dzięki temu PMB jest w stanie sfinansować udziały, jak w przypadku SCHWARTE JANSKY, w 100% z kapitały własnego. Zapewnia to przedsiębiorstwom PMB dużą swobodę bez ograniczeń w postaci własnych zobowiązań bankowych. Koniec końców wychodzi to na dobre także naszym klientom. Jako klienci SCHWARTE JANSKY nie muszą oni sobie bowiem w ogóle zaprzątać głowy ewentualnymi problemami finansowymi.

KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

  • Solidna baza biznesowa, której można zaufać
  • Doświadczenie przedsiębiorstwa z tradycjami o 170-letniej historii
  • Wysoki poziom innowacyjności oraz nowoczesne produkty i usługi
  • Niezależność finansowa i elastyczne podejście do realizacji zleceń
  • Bezpieczna prognoza dla długookresowej współpracy biznesowej

Niemcy

SCHWARTE GROUP GmbH
Taubenstraße 33 – 43

48282 Emsdetten


Telefon

+49 257 296 03 000


E-mail


Austria

SCHWARTE GROUP GmbH
Neuhofenstraße 35

4810 Gmunden


Telefon

+43 761 274 523 0


E-mail


Polska

SCHWARTE GROUP SP. Z O.O.
ul. BoWiD 9L

75-209 Koszalin


Telefon

+48 94 348 96 70


E-mail


Dania

SCHWARTE GROUP A/S
Lindholmvej 26

6710 Esbjerg


Telefon

+45 70 10 20 60


E-mail