Image

STOPKA REDAKCYJNA

SCHWARTE GROUP GmbH
Taubenstrasse 33-43
48282 Emsdetten
Niemcy

Tel.: +49 2572 96030 00
Faks: +49 2572 96030 53
E-mail: schwarte-jansky@schwarte-group.com
Strona WWW: www.schwarte-jansky.com

Zarząd: Ferdinand Hartmann, Philipp Bringmann
Wpis do rejestru handlowego: Amtsgericht Steinfurt HRB 10752
NIP UE zgodnie z § 27a Ustawy o podatku od towarów i usług: DE 284799973
Osoba uprawniona do reprezentowania i odpowiedzialna za treść zgodnie z § 6 MDStV (niemieckiej ustawy o usługach komunikacyjnych i informatycznych): Ferdinand Hartmann


SCHWARTE GROUP Sp. z o.o.
Zakład w Koszalinie
ul. BoWiD 9L
75-209 Koszalin
Polska

Tel.: +48 94 348 96 70
Faks: +48 94 341 85 16
E-mail: schwarte-jansky@schwarte-group.com
Strona WWW: www.schwarte-jansky.com

Siedziba firmy w Olsztynie
Al. Obrońców Tobruku 3A
10-092 Olsztyn

Zarząd: Ferdinand Hartmann, Dirk Wiegrefe
Wpis do rejestru handlowego: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydz. Gosp. KRS 0000083155
NIP UE: PL 6692124832
Kapitał własny: 4 528 600,00 PLN

SCHWARTE GROUP GmbH
Neuhofenstraße 35

4810 Gmunden
Austria

Tel.: +43 761 274 523 0
Faks: +43 761 274 523 49
E-mail: gmunden@schwarte-group.com
Strona WWW: www.schwarte-jansky.com

Zarząd: Ferdinand Hartmann, Dirk Hollstein
Wpis do rejestru handlowego: Landgericht Wels FN: 104668z
NIP UE: ATU 22080405

SCHWARTE GROUP A/S
H.P. Hanssens Gade 42

6200 Aabenraa
Dania

Tel.: +45 70 10 20 60
E-Mail: schwarte-jansky@schwarte-group.com
Strona WWW: www.schwarte-jansky.com

Zarząd: Ferdinand Hartmann, Flemming Rosenberg Brandt

PROJEKT I REALIZACJA

Effecticore Marketing GmbH
www.effecticore.de

PRAWA AUTORSKIE DO FOTOGRAFII:

Zdjęcia własne
shutterstock

TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji znajdujących się na stronie internetowej. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Części stron lub cała witryna mogą być modyfikowane, uzupełniane i usuwane, a ich publikacja zostać czasowo bądź ostatecznie wstrzymana bez specjalnego powiadomienia użytkowników online.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych („hiperlinków”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności operatora niniejszej witryny, jego zobowiązanie do odpowiedzialności występuje wyłącznie w przypadku, gdy posiada on wiedzę o treściach i w sposób uzasadniony można od niego oczekiwać zapobieżenia wykorzystania treści niezgodnych z prawem.

Niniejszym oświadczamy, że w momencie wstawienia odnośników nie posiadaliśmy żadnych informacji o obecności nielegalnych treści na linkowanych stronach. Operator niniejszej strony internetowej dystansuje się od niemożliwych do wykrycia treści niezgodnych z prawem i/lub błędnych treści umieszczonych na wszystkich zalinkowanych / powiązanych stronach zewnętrznych operatorów stron. Operator niniejszej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą strukturę, zawartość lub prawa autorskie zalinkowanych / powiązanych witryn. Niniejszym operator dystansuje się od wszelkich treści zalinkowanych / powiązanych stron, które poddano modyfikacji od momentu wstawienia odnośnika. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków lub odnośników umieszczonych na własnej witrynie internetowej.

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO OZNACZEŃ ODRÓŻNIAJĄCYCH

Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach uwzględnić prawa autorskie do stosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów bądź korzystać z niepodlegających licencjonowaniu grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów.

Wszystkie wymienione w ramach witryny i ew. chronione przez podmioty trzecie znaki towarowe podlegają w nieograniczonym stopniu postanowieniom aktualnie obowiązującej ustawy o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli.

Sam fakt wymienienia nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Autor stron jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do opublikowanych i stworzonych przez siebie obiektów. Zabrania się powielania lub wykorzystywania takich grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.

OCHRONA DANYCH

Użytkownik ujawnia dane osobowe lub handlowe takie, jak adresy e-mail, nazwiska czy adresy wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Jeżeli ktoś korzysta z możliwości podawania danych osobowych na naszej stronie internetowej, wówczas przesyłając te informacje jednoznacznie oświadcza, że zaznajomił się z problematyką ochrony danych osobowych w Internecie.

Prosimy o przestrzeganie naszych szczegółowych wskazówek dotyczących ochrony danych.

APLIKACJA SPONTANICZNA

Spontaniczne przesyłanie dokumentów aplikacyjnych jest przez nas mile widziane. Korzystając z wybranej sposobu ich przesyłania muszą Państwo samodzielnie zatroszczyć się o wystarczające bezpieczeństwo. Nie zalecamy korzystania z poczty e-mail bez odpowiednich metod szyfrowania, gdyż w takich przypadkach również osoby nieuprawnione będą miały możliwość odczytu i wykorzystania Państwa danych. Szyfrowane wiadomości e-mail zawierające dokumenty aplikacyjne należy przesyłać wyłącznie na adres career@schwarte-group.com.
Nie udostępniamy żadnego portalu umożliwiającego przesyłanie nam dokumentów, w związku z czym, jeżeli nie mają Państwo zaufania do elektronicznych kanałów komunikacyjnych, prosimy o przesyłanie aplikacji drogą tradycyjną.

SPRZECIW WOBEC REKLAM

Wykorzystywanie naszych upublicznionych danych kontaktowych do przesyłania niezamawianych informacji (reklam itd.) jest niepożądane i niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych przeciwko podmiotom przesyłającym tzw. wiadomości spam.

WAŻNOŚĆ NINIEJSZEGO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZALNOŚCI

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako element witryny internetowej, która zawiera odnośnik prowadzący do tej strony. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego dokumentu nie odpowiadają, przestają odpowiadać lub odpowiadają w niepełnym zakresie obowiązującemu stanowi prawnemu, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

SFORMUŁOWANIA NEUTRALNE PŁCIOWO

W celu zapewnienia większej czytelności tekstów zrezygnowaliśmy z form wskazujących na płeć. W żadnym przypadku nie zakłada to dyskryminacji którejkolwiek z płci. Treści niniejszej strony internetowej są skierowane w takim samym stopniu do kobiet jak i mężczyzn. Dziękujemy za zrozumienie.