Image

Dico 700 – rozwiązanie klasy premium

Nasz nowy produkt DiCo 700 stanowi kamień milowy na polu mobilnego gromadzenia danych: system EPD do pojazdów do poboru mleka umożliwia pełną integrację z istniejącymi systemami IT poprzez zdefiniowane złącza oraz zapewnia kompatybilność z najnowocześniejszymi urządzeniami peryferyjnymi. System Dico 700 wyróżnia się za sprawą szeregu zautomatyzowanych funkcji, dużej łatwości obsługi oraz intuicyjnego ekranu dotykowego.

Komfortowa obsługa

Wprowadzanie danych bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego, wygodna obsługa przy użyciu wyświetlacza graficznego, piktogramy analityczne ze wskazaniem za pomocą tekstu jawnego oraz wydruki w różnych wersjach językowych.


Kompleksowe funkcje bazodanowe

Zintegrowane oprogramowanie PLC, złącza do programowania różnych systemów EPD, przesyłanie danych na różne sposoby, np. za pomocą karty pamięci HLS, nośnika danych Ultrakust, kabla, modemu, sieci GSM itd.


Pełne rozeznanie

Prosta identyfikacja numerów dostawców i butelek z próbkami za pomocą transpondera, kodu kreskowego, skanera, modułu GPS itd.


Wszystko pod kontrolą

Automatyczna próba wstępna, kontrola procesu pobierania próbek, elektroniczna plomba kalibracyjna bez etykiety, automatyczna separacja klasy jakości z przyporządkowaniem komór zbiornika oraz zabezpieczenie przepełnienia zbiornika z układem wyłączania systemu pomiarowego.