Image

SCHWARTE JANSKY AKKU - Rozwiązanie ciche, wygodne i wydajne

SCHWARTE JANSKY AKKU stanowi nowe rozwiązanie w segmencie urządzeń do poboru mleka. Sedno innowacji: pompa do mleka zasilana jest za pomocą wydajnej baterii AKKU, która zastąpiła tutaj silnik wysokoprężny. Pozwala to całkowicie wyeliminować występowanie hałasu oraz spalin podczas poboru mleka. Oznacza to nie tylko więcej ciszy i spokoju, lecz także korzyści finansowe. Po pierwsze istotne ograniczenie zużycia paliwa skutkuje ograniczeniem odnośnych kosztów. Po drugie zastosowanie cichobieżnego i zarazem wydajnego napędu AKKU umożliwia obsługę tras poboru o dowolnej porze dnia i nocy, przyczyniając się ponadto do ochrony środowiska naturalnego. Oznacza to w sumie, że inwestycja w nowy SCHWARTE JANSKY AKKU zamortyzuje się w bardzo krótkim czasie. Postęp w technice poboru mleka: rozwiązanie ciche, wygodne i wydajne.

WYDAJNA PRACA POMP

Wysokowydajny bateria AKKU zapewnia wystarczająco dużą wydajność i odpowiednio długi czas pracy pomp, by spełnione zostały wszelkie wymogi dotyczące obsługi tras poboru mleka.


OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA I PIENIĘDZY

Ponieważ podczas procesu tłoczenia silnik nie pracuje, oznacza to roczne oszczędności nawet do 6.000 l oleju napędowego, a tym samym wymierną oszczędność kosztów.


OBSŁUGA TRAS POBORU O DOWOLNEJ PORZE DNIA I NOCY

Dzięki cichobieżnej pracy napędu przy zasilaniu Akku możliwe jest tłoczenie produktu także poza zwyczajowymi godzinami pracy. Umożliwia to optymalne oraz w pełni elastyczne planowanie tras poboru mleka.


MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

Ze względu na bardzo kompaktową konstrukcję naszych systemów do pomiaru poboru możliwe jest także dodatkowe wyposażenie w baterię AKKU.


TECHNIKA I ZASADA DZIAŁANIA