Image

Cysterna do poboru mleka z przyczepą - optymalna kombinacja dla większej wydajności

Do obsługi poboru większych ilości mleka oraz tras poboru z licznymi stacjami poboru optymalnym rozwiązaniem są cysterny SCHWARTE JANSKY do poboru mleka z przyczepą. Kombinacja pojazdu do poboru mleka oraz przyczepy zbiornikowej umożliwia uzyskanie wyższej masy użytecznej przy takich samych nakładach na konserwację oraz niewielkim zużyciu opon. Cysterny do poboru mleka z przyczepą dostępne są w dwóch różnych kombinacjach: jako trzyosiowy pojazd do poboru mleka z przyczepą zbiornikową w wariancie dwuosiowym lub jako dwuosiowy pojazd do poboru mleka z przyczepą zbiornikową w wariancie trzyosiowym.
Image

Trzyosiowy pojazd do poboru mleka z przyczepą zbiornikową w wariancie dwuosiowym

  • Pojemność pojazdu do poboru mleka: 15.000 l, wariant nieizolowany
  • Pojemność przyczepy zbiornikowej: 13.000 l, wariant izolowany
  • Masa własna cysterny do poboru mleka z przyczepą: 14.350 kg
  • Dopuszczalna masa własna: 40.000 kg
  • Masa użyteczna: 25.000 kg

Dwuosiowy pojazd do poboru mleka z przyczepą zbiornikową w wariancie trzyosiowym

  • Pojemność pojazdu do poboru mleka: 12.000 l, wariant nieizolowany
  • Pojemność przyczepy zbiornikowej: 18.600 l, wariant izolowany
  • Masa własna cysterny do poboru mleka z przyczepą: 14.300 kg
  • Dopuszczalna masa własna: 40.000 kg
  • Masa użyteczna: 25.000 kg