Image

OPTYMALNY SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Oferowane przez nas systemy pobierania próbek umożliwiają rzetelne określenie jakości mleka, a tym samym optymalne pozyskiwanie danych na temat surowca. Nasze automatyczne systemy odpełniania próbek bez nastawy domyślnej ilości są kompatybilne ze wszystkimi systemami identyfikacyjnymi, jak np. identyfikacja za pomocą kodu kreskowego, modułu transpondera lub kodu QR. W kompaktowych komorach, które umożliwiają aktywne chłodzenie, wykonywane są za pomocą systemów pobierania próbek SCHWARTE JANSKY reprezentatywne próbki mleka dla dostawców z całej zawartości zbiornika.

System Sampler

System pobierania próbek SCHWARTE JANSKY Sampler jest kompatybilny ze wszystkimi instalacjami pomiarowymi SCHWARTE JANSKY. Oferuje wyjątkowe bezpieczeństwo dla dostawców. Kontrola i sterowanie systemem odbywa się w sposób elektroniczny.
  • Sterowany system pobierania próbek do odpełniania próbek mleka w pojeździe do poboru mleka
  • Pobieranie próbek w sposób niemal całkowicie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
  • Możliwość stałej regulacji nastawy ilości
  • Pobieranie próbek bez zbędnych przestojów
  • Możliwość łatwego i dokładnego czyszczenia dzięki zintegrowaniu z układem czyszczenia CIP

System Mitex III

System Mitex III stanowi najbardziej uniwersalną metodę pozyskiwania danych. W przypadku systemu Mitex III nie jest wymagana nastawa domyślna ilości, ponieważ ilość próbki można zostać ustawiona w zbiorniku magazynowym w sposób bardzo elastyczny. Poza tym system odpełniania może zostać zamontowany także poza instalacją pomiarową!
  • 3 poziomy dla ilości poboru w zakresie od 20 do 30.000 l
  • Duży zakres dynamiczny dla potrzeb obsługi wielokrotnego poboru mleka od tych samych dostawców w ciągu jednego dnia bez potrzeby dopasowywania zmiennych ilości
  • Łatwe przeprowadzanie próbkowania wielokrotnego oraz próbkowania z całego zbiornika
  • Prosta regulacja dzięki zastosowaniu rozdzielacza przepływu
  • Wskaźnik interwałów serwisowych dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji