ARS smart

Dopasujcie Państwo system ARS smart do swoich codziennych zajęć. Poza rejestracją pobieranych ilości produktu, za pomocą liczników magnetyczno-indykcyjnych oraz poza zapisem temperatury mleka i identyfikacją dostawców poprzez GPS, czy transponder, system jest przystosowany do kilkustopniowej rozbudowy. W ten sposób, mogą Państwo w dowolnym momencie rozbudować prosty wariant bazowy, do kompletnej, w pełni wyposażonej wersji.  

Sterowanie wszystkimi systemami próbkującymi i napełniającymi jest wstępnie zaprogramowane. Standardowo ustawiona zostaje także identyfikacja próbek za pomocą kodów paskowych i transpondera. Natomiast, jeżeli chodzi o transmisję danych do zakładowych komputerów, macie Państwo możliwość wyboru pomiędzy nośnikami danych, internetem, siecią GSM lub łączem Bluetooth. Dzięki swojej ergonomicznej budowie i przejrzystemu interfejsowi użytkownika, zapewniającym komfort pracy, oraz hermetycznie zamkniętej obudowie, zastosowanej w celu ochrony urządzenia, codzienne użytkowanie ARS smart sprawia wiele przyjemności. I jest bardzo sensownym wyborem.

Funkcje standardowe:

 • Komunikacja poprzez ekran, zgodnie z poleceniami menu
 • Rejestracja ilości produktu za pomocą przepływomierza
 • Rejestracja dostawców poprzez planer trasy przejazdu 
 • Rejestracja temperatury mleka
 • 3-miesięczna pamięć, w celu umożliwienia kontroli danych legalizowanych

Opcje dodatkowe:

 • Wydruk paragonu dla dostawców
 • Wydruk dziennika trasy przejazdu 
 • Identyfikacja dostawców poprzez GPS lub drogą radiową
 • Identyfikacja próbek za pomocą systemu kodów paskowych lub transpondera
 • Sterowanie różnymi wariantami poboru próbek
 • Kompletne sterowanie urządzeniem prowadzącym pomiary, bez SPS
 • Bezprzewodowa transmisja danych poprzez specjalne nośniki danych,  Bluetooth lub internet