Inne rozwiązania związane z rejestracją danych

Wszystkie, pozostałe, nie wymienione tutaj rozwiązania dostępne na rynku, mogą zostać zamontowane, zgodnie z życzeniem Klienta.