Mitex III

  • Możliwość poboru bardzo różnych ilości produktu, bez konieczności dokładnego ustawiania wstępnego parametrów 
  • 3 stopnie pobieranych ilości od 20 do 30.000 litrów
  • Duży zakres dynamiki dla wielokrotnego poboru mleka w różnych ilościach, od tych samych dostawców, w ciągu tego samego dnia, bez konieczności każdorazowego dopasowywania systemu 
  • Możliwy montaż systemu napełniania probówek, także na zewnątrz urządzenia pomiarowego 
  • Prosta realizacja próbkowania wielokrotnego oraz z całego zbiornika łącznie
  • Prosta regulacja, dzięki właściwie rozgałęzionemu rodzielaczowi ilości 
  • Wskaźnik kolejnego terminu serwisowania dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 
  • Możliwość nabycia w połączeniu z urządzeniem pomiarowym Optimate i systemem zapisu danych Dico 700